„Szukamy Tęgiej Głowy”- X Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas piątych

W dniu 23 lutego 2023 r.  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej odbyła X edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego „ Szukamy Tęgiej Głowy”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas piątych. Konkurs jest dwuetapowy. Do pierwszego etapu przystąpili uczniowie klas piątych ze szkół podstawowych Powiatu Łęczyńskiego. Pierwszy etap składał się z 20 – tu zadań zamkniętych i polegał na rozwiązaniu testu wyboru. Konkurs przeprowadzono w oparciu o wytyczone cele, a organizację konkursu określał regulamin.

Finał konkursu przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, do którego przystąpiło 20 piątoklasistów, którzy przyjechali z ośmiu szkół podstawowych Powiatu Łęczyńskiego. Naszą szkołę reprezentowało czworo uczniów.

Oficjalnie konkurs otworzyła pani dyrektor Hanna Lipińska-Stopa, życząc wszystkim powodzenia.

Finaliści mieli do rozwiązania zestaw konkursowy, który składał się z 16 zadań. Zadania były różnego typu: z luką, na dobieranie, prawda – fałsz, zadania wyboru, oraz zadania otwarte wymagające przedstawienia pełnego rozwiązania. Na rozwiązanie całego zestawu konkursowego uczniowie mieli 60 minut.

Po zmaganiach z zadaniami konkursowymi, komisja składająca się z nauczycieli – opiekunów sprawdziła prace konkursowe i wyłoniła zwycięzców.

Podczas, gdy prace konkursowe były sprawdzane, uczestnicy skorzystali ze słodkiego poczęstunku.

Wreszcie nadszedł czas na podsumowanie konkursu. Komisja konkursowa sporządziła protokół i wyłoniła uczniów, którzy zdobyli największą ilość punktów.

Najbardziej Tęgimi Głowami w X edycji Powiatowego Konkursu Matematycznego „ Szukamy Tęgiej Głowy” zostali ex aequo:

1 Magdalena Jakubiec Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej

1 Krystian Pecyna Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej

2 Mikołaj Kamela Szkoła Podstawowa w Ludwinie

2 Lena Stolat Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej

Pani dyrektor wręczyła wszystkim uczestnikom konkursu dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Dyrekcję SP nr 2, Radę Rodziców SP nr 2, ZNP i  Urząd Gminy w Łęcznej. Nauczyciele otrzymali podziękowania.

W tym konkursie nikt nie przegrywa, każdy jest „ Tęgą Głową”. Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy!

Konkurs przygotowali i zrealizowali: p. Łukasz Bogusz, p. Alina Kłyza, p. Agnieszka Kuriata