POSIEDZENIE RADY RODZICÓW

Szanowni Państwo,

w imieniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej, wszystkich PRZEDSTAWICIELI KLAS zapraszamy na posiedzenie, które odbędzie się dnia 02.03.2023 r. (czwartek) o godz. 17.00 w sali – stołówka, przy ul. Szkolnej 53.

Projekt porządku obrad:

– Otwarcie obrad.

– Przedstawienie projektu porządku obrad.

– Uwagi do projektu, inne propozycje, głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

– Wystąpienie Pani Dyrektor – bieżące sprawy szkolne.

– Sprawozdanie z działalności za pierwsze półrocze.

– Omówienie bieżących spraw.

– Plan pracy (propozycje).

– Informacje o składkach.

– Podjęcie uchwał.

– Uwagi. 

– Wolne wnioski.

– Zakończenie.

Planowany czas zebrania: około 90 minut.

Przewodniczący Rady Rodziców

Andrzej Fedurek

POSIEDZENIE RADY RODZICÓW dnia 02 03 2023 r.