OGŁOSZENIE OBIADOWE za miesiąc marzec 2023 r.

Koszt obiadu uczniowskiego: 103,50 zł
Koszt obiadu nauczycielskiego: 230,00 zł.

Wpłaty za obiady przyjmowane będą tylko w dniach 23,24,27 na konto bankowe szkoły

PKO BP 19 1020 3206 0000 8702 0116 8731


(w budynku przy ul. Szkolnej 53 karta obiadowa zostanie przekazana

uczniowi w klasie .

W budynku przy ul. Piłsudskiego 12 po odbiór karty proszę zgłosić się do

intendenta.)

Wpłaty dokonane po terminie zwrócone zostaną na konto rodzica/opiekuna.

Proszę o wpisanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasę.