Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Tadeusz Kościuszko – nasz patron”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-3 do udziału w Wojewódzkim  Konkursie Plastycznym „Tadeusz Kościuszko – nasz patron”. Pod Patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie i Burmistrza Łęcznej. Konkurs ma na celu:

  • Rozwijanie zainteresowań historią Polski.
  •  Pogłębianie wiedzy o Tadeuszu Kościuszce.
  •  Nawiązanie współpracy ze szkołami z województwa lubelskiego, których patronem jest Tadeusz Kościuszko.
  • Popularyzowanie patrona Tadeusza Kościuszki wśród dzieci i młodzieży oraz głoszonych przez niego uniwersalnych, ponadczasowych haseł.
  • Zachęcanie uczniów do prezentowania własnej twórczości plastycznej.

W załączniku regulamin konkursu.