Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024

Załączniki: 
1.   Zarządzenie Nr 9/2023  Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 roku.

2.    Załącznik Nr 1 – Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w szkołach ponadpodstawowych.

3.    Załącznik Nr 2 – Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

4.  Załącznik Nr 3 -Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół policealnych.

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=12467