Zapisy uczniów do klasy 1 z obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej informuje, że zgłoszenia uczniów należy składać osobiście w sekretariacie szkoły


 w terminie od 01 -13 marca 2023 r.

Zgłoszenie powinno być podpisane przez oboje rodziców.

W przypadku potrzeby zapisania ucznia do świetlicy szkolnej (zasady przyjmowania uczniów znajdują się
w
Regulaminie Świetlicy) należy wypełnić i złożyć kartę zapisu do świetlicy razem ze zgłoszeniem.
Kartę zapisu do świetlicy dla uczniów dojeżdżających  należy wypełnić  dla wszystkich dzieci, które będą korzystać z dowozów szkolnych.

Druki do pobrania w sekretariacie szkoły i w załącznikach na stronie internetowej szkoły www.sp2leczna.pl

  1. Weryfikacja wniosków do 20 marca 2023r.
  2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 21 marca 2023r.
  3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – od 22 – do 31 marca 2023r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 14 kwietnia 2023r.

Zgłoszenie do klasy I 2023-2024

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia ucznia na dowóz autobusem szkolnym