Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej informuje, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani. Listy kandydatów zostaną wywieszone na tablicy w Strefie Rodzica w siedzibie szkoły przy ul. Szkolnej 53 w Łęcznej dnia 21 marca 2023r.


Zapisy do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2
im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej informuje, że wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego wraz z oświadczeniem należy złożyć  osobiście w sekretariacie szkoły


 w terminie od  01 – 13 marca 2023 r.

Wniosek powinien być podpisany przez oboje rodziców.

Dla dzieci, które będą korzystać z dowozów szkolnych należy wypełnić dodatkową kartę.

Druki do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły www.sp2leczna.pl

  1. Weryfikacja wniosków do 20 marca 2023r.
  2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 21 marca 2023r.
  3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – od 22 – do 31 marca 2023r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 14 kwietnia 2023r.

Wniosek rekrutacja 2023-2024 odziały przedszkolne

Karta na dowóz dzieci z oddziału przedszkolnego