Rekrutacja do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły

Zapisy uczniów do klasy I  spoza obwodu  Szkoły Podstawowej nr 2
im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej informuje,
że wnioski o przyjęcie ucznia należy składać osobiście w sekretariacie szkoły

 w terminie od 20 – 31 marca 2023 r.

Zgłoszenie powinno być podpisane przez oboje rodziców.

W przypadku potrzeby zapisania ucznia do świetlicy szkolnej (zasady przyjmowania uczniów znajdują się w Regulaminie Świetlicy) należy wypełnić i złożyć kartę zapisu razem z wnioskiem.

Druki do pobrania w sekretariacie szkoły i w załącznikach na stronie internetowej szkoły
www.sp2leczna.pl

  1. Weryfikacja wniosków – do 13 kwietnia 2023r.
  2. Podanie do publicznej widomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 20 kwietnia 2023r.
  3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – 21 kwietnia – 08 maja 2023r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 15 maja 2023r.

Wniosek rekrutacja 2023-2024 klasa I

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia ucznia na dowóz autobusem szkolnym