Dzień Bezpiecznego Internetu w Miejsko-Gminnej Bibliotece

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest w Polsce po raz 19. Już od 7 lutego do końca marca tysiące szkół zaangażuje się w działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie! Za jego organizację odpowiadają Polskie Centrum Programu Safer Interenet, które tworzą: NASK Państwowy Instytut Badawczy oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym elementem obchodów DBI są inicjatywy edukacyjne organizowane lokalnie przez szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe i inne placówki i instytucje w całej Polsce. Ich celem jest promocja konstruktywnego i bezpiecznego korzystania z sieci przez dzieci i młodzież.

https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/5140,Coraz-blizej-Dzien-Bezpiecznego-Internetu-2023-Dzialajmy-razem.html

Uczniowie klasy 6e wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta, których celem było uświadomienie młodym użytkownikom Internetu zagrożeń, które mogą spotkać kiedy korzystają z Sieci.

Małgorzata Brodzisz