Szkolny konkurs językowy z języka niemieckiego Deutschlandskenner 2023

Zapraszamy uczniów klas VII do udziału w szkolnym konkursie językowym z języka niemieckiego

 „Deutschlandskenner 2023”

Weź udział w konkursie!

Konkurs polega na poprawnym napisaniu testu obejmującego wiadomości dotyczących sprawności językowych oraz zagadnień

 z dziedziny kultury państw niemieckiego obszaru językowego (DACHL-Länder).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie swojego uczestnictwa

do p. Iwony Sochackiej i p. Romy Szumiec 
w terminie

do 15 lutego (środa) 2023 r. 

szczegółowe informacje na temat przebiegu konkursu znajdują się
w regulaminie.

Na zwycięzców konkursu czekają dyplomy i nagrody.

Powodzenia! 

Iwona Sochacka
Roma Szumiec

REGULAMIN Deutschlandskenner2023