DZIEŃ OTWARTY SCWEW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁĘCZNEJ

Od 1 września 2021 r. szkoła otrzymuje wsparcie w ramach pilotażu projektu Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączająca w Świdniku. Oferowana pomoc realizowana jest w różnych formach tj. szkolenia, lekcje koleżeńskie, konsultacje, superwizje. Ze wsparcia skorzystali już wszyscy nauczyciele, ale też uczniowie i rodzice.

7 lutego 2023 r. (wtorek) odbędzie się w szkole „Dzień  otwarty SCWEW”. Nauczyciele będą mogli dzielić się swoim doświadczeniem w czasie lekcji koleżeńskiej oraz podczas konsultacji z koordynatorem, natomiast rodzice skorzystają z porad eksperta SCWEW. Zaplanowano też spotkanie pracowników szkoły w ramach działań interwencyjnych.

Od 14:00-15:00 w sali II/11 na II piętrze budynku przy ulicy Szkolnej 53 w punkcie konsultacyjnym nauczyciele i rodzice mogą porozmawiać z koordynatorem projektu o trudnościach, z którymi się borykają. Wspólnie łatwiej będzie poszukać możliwych rozwiązań problemu.

Od godziny 11:00 w holu budynku przy ulicy Szkolnej 53 nowoczesny sprzęt specjalistyczny i pomoce dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych zaprezentuje OWiT w Świdniku. Zapraszamy rodziców i dziadków naszych uczniów oraz nauczycieli do obejrzenia wystawianego sprzętu oraz posłuchania udzielanej instrukcji obsługi. Prezentowany sprzęt po wypożyczeniu może stanowić znaczną pomoc w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych.