Działania SCWEW w ramach VII etapu projektu

Rozpoczął się VII etap realizacji w szkole pilotażowego projektu SCWEW. W dalszym ciągu uczniowie, rodzice i nauczyciele będą mogli korzystać z różnych form pomocy w ramach realizacji edukacji włączającej. Zaplanowano szkolenia dla nauczycieli i rodziców, konsultacje oraz  superwizje
z ekspertami i specjalistami dla uczniów, rodziców i nauczycieli. W dalszym ciągu nauczyciele będą mogli dzielić się swoim doświadczeniem i umiejętnościami w ramach koleżeńskich lekcji pokazowych.
W czasie realizacji VII etapu projektu będzie działał punkt konsultacyjny w budynku przy ulicy Szkolnej 53 w sali II/11. W czasie dyżuru można porozmawiać z koordynatorem i zaplanować działania w ramach pomocy uczniowi i jego rodzicom oraz nauczycielom:

31.01.2023 r. – 14:00-15:00
09.02.2023 r. – 14:00-15:00
14.03.2023 r. -14:00-15:00

Zapraszamy do przeczytania artykułu na temat założeń projektu i dotychczasowych działań pod linkiem: https://leczna.pl/aktualnosci/szkola-2ka-korzysta-z-uczestnictwa-w-scwew6010/