„Obudź w sobie anioła”

Klasa 4d w grudniu przystąpiła do realizacji projektu pod hasłem „Obudź w sobie anioła”. Celem przedsięwzięcia było uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych, integrowanie uczniów, nauka współpracy w zespole, kształtowanie odpowiedzialności, tolerancji, więzi emocjonalnych i właściwych postaw społecznych.

W pierwszym etapie realizacji projektu dzieci uczestniczyły w warsztatach rękodzieła. Przygotowane prace zostały przeznaczone na charytatywny kiermasz, z którego dochody trafiły na leczenie Czarusia Tarki. Uczniowie brali udział w organizacji kiermaszu, natomiast uczennice kl. 4d zaprezentowały inscenizację „ Grinch-niezwykła przemiana”, którą w atmosferze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia obejrzały dzieci z klas 1a, 1b oraz 0a.

Organizatorami projektu są panie: Paulina Bąk, Elżbieta Jakubowska, Barbara Szurek