Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej w konkursie plastycznym „Mówię więc jestem”

          7 grudnia 2022 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. H. Sienkiewicza w Świdniku rozstrzygnięto  konkurs plastyczny dla uczniów i wychowanków placówek objętych wsparciem SCWEW w Świdniku pt.: „Mówię więc jestem”.  Adresatami prac byli uczniowie i wychowankowie placówek objętych wsparciem SCWEW. Konkurs miał na celu:

– Propagowanie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji

– Wzbudzanie poczucia empatii dla osób z problemami w porozumiewania się

– Promowanie pozytywnego wizerunku osób posługujących się AAC

– Kształtowanie i pogłębianie kreatywności, uzdolnień wyobraźni i wrażliwości artystycznej uczniów

– Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami wyrazu.

          Oceniono 51 prac zgłoszonych do konkursu. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Świdnicki – Łukasz Reszka. Jury wyłoniło 11 nagrodzonych prac w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkola i zespoły rewalidacyjno-wychowawcze oraz uczniowie szkół podstawowych. Ponadto przyznano nagrodę specjalną dyrektora SOSW w Świdniku oraz nagrodę specjalną Starosty Świdnickiego. W konkursie zostały nagrodzone prace następujących uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej:

– Nagrodę Specjalną Starosty Świdnickiego – Łukasza Reszki otrzymał Łukasz Kowalik.

– W kategorii: przedszkola i zespoły rewalidacyjno-wychowawcze przyznano nagrody Jagodzie Figiel i Julii Gap.

– W kategorii: uczniowie szkół podstawowych przyznano nagrody Blance Iwanickiej i Joannie Brodzisz.

         W czasie szkolnych „Jasełek” Pani Dyrektor Małgorzata Fryt oraz koordynująca realizację projektu SCWEW Pani Teresa Baruk pogratulowały uczniom sukcesu oraz wręczyły uczniom nagrody.

Uczennica odbierająca nagrodę  z rąk Dyrektora Szkoły i Koordynatora Projektu; sala gimnastyczna szkoły; w tle dekoracja - granatowe sukno z białymi choinkami (dekoracja z Jasełek);
Uczennica odbierająca nagrodę  z rąk Dyrektora Szkoły i Koordynatora Projektu; sala gimnastyczna szkoły; w tle dekoracja - granatowe sukno z białymi choinkami (dekoracja z Jasełek);
Uczennica odbierająca nagrodę  z rąk Dyrektora Szkoły i Koordynatora Projektu; sala gimnastyczna szkoły; w tle dekoracja - granatowe sukno z białymi choinkami (dekoracja z Jasełek);
Uczeń odbierający nagrodę  z rąk Dyrektora Szkoły i Koordynatora Projektu; sala gimnastyczna szkoły; w tle dekoracja - granatowe sukno z białymi choinkami (dekoracja z Jasełek);