Sukces na międzynarodowym przeglądzie

Przy naszej szkole działa formacja zrzeszająca młodych twórców literatury „Kocyk Literacki”. Jej członkami są nasi obecni uczniowie i absolwenci. Co roku zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach literackich.

14 grudnia 2022 roku na Gali Międzynarodowego Przeglądu Poezji im. Stanisława Andrzeja Łukowskiego XXV „Jesienne Debiuty Poetyckie” także zostali uhonorowani.

Emilia Cegłowska z klasy 8a otrzymała wyróżnienie, a Katarzyna Anna Lendzion (nasza absolwentka)- została laureatką konkursu.

Pomysłodawczynią powstania formacji i opiekunka artystyczną młodych literatów jest pani Maria Perzyńska-Kusiak.

Laureatka konkursu Katarzyna Anna Lendzion i wyróżniona Emilia Cegłowska na tle loga "Jesiennych Debiutów Poetyckich".