KĄCIK CZYTELNICZY

W ramach realizacji innowacji czytelniczo-bibliotecznej pt. „Biblioteka – wiedza i zabawa” powstał pierwszy kącik czytelniczy. Jest to regał, który stoi na 1 piętrze niedaleko biblioteki
w budynku SP nr 2 przy ul. Szkolnej 53. Uczniowie mogą przynieść książki i się nimi podzieli.
Dzieci w czasie przerw mogą sięgać po ulubioną książkę i sobie poczytać.

Zapraszamy UCZNIÓW I NAUCZYCIELI do uzupełniania kącika książkami, którymi chcecie się podzielić.

uczniowie przy kąciku czytelniczym