Barbórka 2022

Z okazji Barbórki, święta wszystkich górników, 2 grudnia 2022r. nasze oddziały przedszkolne gościły pana górnika. Dzieci zostały powitane słowami ”Szczęść Boże”, bo jest to pozdrowienie górników pracujących pod ziemią. Nasz gość opowiadał dzieciom jak wygląda praca górnika, jakimi narzędziami się posługują górnicy oraz zaprezentował strój galowy. Wyjaśnił jaką rolę pełni kolor piórka przy czako, czyli czapce górniczej. Przyniósł także bryły soli oraz kamienie z odciskami paproci, które dzieci oglądały  z wielkim zainteresowaniem.  W trakcie wizyty dzieci zadawały wiele pytań, na które gość chętnie odpowiadał. Następnie dzieci powiedziały wiersz i zaśpiewały piosenkę. Na zakończenie dzieci i panie nauczycielki serdecznie podziękowały panu górnikowi za miłe spotkanie. Na pamiątkę powstało wspólne zdjęcie.

zdjęcie przedstawia wspólną fotografię wszystkich dzieci z panem górnikiem.