Kampania STOP PRZEMOCY

W listopadzie 2022 nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w międzynarodową Kampanię “19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji była EMPATIA.

W budynku przy ulicy Szkolnej na korytarzu przygotowano ekspozycję promującą empatię i życzliwość oraz hasła nawiązujące do tematu akcji “STACJA – EMPATYCZNI RAZEM MAMY MOC”. Balony w kolorze pomarańczowym, strój nauczycieli oraz uczniów symbolizowały nasz sprzeciw wobec przemocy i krzywdzeniu. W wybranych klasach II- IV przeprowadzone zostały zajęcia “Czy jestem empatyczny?”. Uczniowie oddziałów zerowych wraz z wychowawcami zorganizowali pomarańczowy pochód, który zakończył się udekorowaniem przestrzeni przy budynku szkoły transparentem i serduszkami w kolorze akcji.

W budynku przy ul. M. Piłsudskiego uczniowie obejrzeli filmy – spoty promujące postawy antyprzemocowe.  Solidaryzując się z ofiarami przemocy uczniowie i nauczyciele otrzymywali pomarańczowe wstążeczki – symbol akcji. Na korytarzu zorganizowane zostało stoisko, gdzie uczniowie umieszczali na wspólnej tablicy ułożone przez siebie i zapisane na serduszkach hasła związane z zapobieganiem przemocy. 

W obu budynkach na korytarzu działały Generatory Dobrych Myśli, z których uczniowie wszystkich klas losowali pozytywne, motywujące do wzajemnej życzliwości i pomocy hasła.

Akcja miała na celu przypomnieć jak ważna jest empatia w życiu człowieka. Im więcej zrozumienia, troskliwości, wrażliwości na drugiego człowieka

Bardzo serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom, którzy pomogli w organizacji i wzięli udział w akcji. 

Renata Budzyńska

Izabella Hapoń

Joanna Kłodzińska

Karolina Marchlewska

zdjęcie przedstawia klasę 2 losującą kulki z Generatora Pozytywnych Myśli na ul. Szkolnej
zdjęcie przedstawia ucznia przypinającego serduszko na ul. Piłsudskiego
zdjęcie przedstawia grupę przedszkolną przed budynkiem szkoły przy transparencie Kampania Przeciwko Przemocy
zdjęcie przedstawia uczniów w kolejce do losów z Generatora Pozytywnych Myśli na ul. Piłsudskiego