Punkt konsultacyjny SCWEW w grudniu 2022

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej już drugi rok szkolny korzysta ze wsparcia SCWEW w Świdniku. Odbywają się koleżeńskie lekcje otwarte, lekcje pokazowe
i modelowe. Nauczycielei rodzice korzystają ze szkoleń, a specjaliści uczestniczą w spotkaniach grupy wsparcia. Dużą pomocą jest możliwość korzystania przez nauczycieli, rodziców i uczniów
z konsultacji i superwizji z ekspertami SCWEW.
Nowym przedsięwzięciem było zorganizowanie wielopokoleniowego spotkania mikołajkowego w Świdniku z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej wraz z rodzinami.


Zapraszamy nauczycieli i rodziców, którzy mają potrzebę skorzystaniaz pomocy specjalistów, na konsultacje z koordynatorem realizacji projektu,w celu ustalenia potrzeb i możliwych form wsparcia dla uczniówo specjalnych potrzebach edukacyjnych.


W tym miesiącu punkt konsultacyjny będzie czynny 12.12.2022 r. w godz. 14:00-15:00 w sali nr II/11 na drugim piętrze budynku przy ul. Szkolnej 53.