IX POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY MISTRZ ORTOGRAFII

Dnia 24.11.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

odbyła się IX edycja Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla uczniów szkół

podstawowych. Pomysłodawcami konkursu byli nauczyciele języka polskiego: Jarosław

Bałaban i Jagoda Woźniak.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji konkursu były słowa nieznanego autora:

„Sukces to nie to, co masz, ale to, kim jesteś.”

Uczestnicy konkursu indywidualnie rywalizowali o tytuł „Mistrza Ortografii Powiatu

Łęczyńskiego”. Dyktando finałowe napisali wyłonieni w eliminacjach szkolnych uczniowie

z sześciuszkół podstawowych naszego powiatu. Prace uczestników oceniła komisja

konkursowa, w skład której weszli nauczyciele – opiekunowie zespołów

szkolnych. Oto wyniki konkursu:

  • Mistrzynią Ortografii Powiatu Łęczyńskiego została

Aleksandra Heba ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej

przygotowana przez Panią Alinę Knap

  • II miejsce zajęła Hanna Skórska z Zespołu Szkół im. 7 Pułku

Ułanów Lubelskich w Cycowie, która pracowała pod opieką

Pani Moniki Grochowskiej

  • III miejsce zajęła Martyna Kaźmierczyk ze Szkoły

Podstawowej nr 4 w Łęcznej, którą przygotowywała Pani

Edyta Gwarda

Nagrody w IX Edycji Powiatowego Konkursu Ortograficznego, ufundowane przez

Szkołę Podstawową nr 2 w Łęcznej oraz Stowarzyszenia Wspierania Działalności Zespołu

Szkół nr 1 w Łęcznej, wręczyła dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej – Pani

Małgorzata Fryt.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział

w konkursie, a sponsorom za ufundowanie nagród. Cieszymy się, że Konkurs Ortograficzny

o tytuł „Mistrza Ortografii”; został reaktywowany po okresie nauki zdalnej. Mamy nadzieję, że

będzie wzbudzał coraz większe zainteresowanie uczniów oraz nauczycieli, popularyzując

wśród młodzieży znajomość zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.

Jarosław Bałaban

Uczestnicy konkursu- uczniowie reprezentujący rożne szkoły powiatu łęczyńskiego
Wręczanie nagród zwycięzcom i laureatom konkursu oraz podziękowań nauczycielom przez dyrektor szkoły p. M. Fryt
Zdjęcie grupowe: uczniowie biorący udział w Powiatowym Konkursie Ortograficznym, nauczyciele towarzyszący uczniom, dyrektor SP nr 2 w Łęcznej oraz organizatorzy