MISTRZOSTWA W PŁYWANIU O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁĘCZNEJ

TERMIN ZAWODÓW: 16 grudzień 2022r. / Piątek /

– 9.00 – zapisy

– 9.45 – rozgrzewka

– 10.00 – uroczyste otwarcie zawodów

– 10.05 – start do pierwszej konkurencji

Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusz Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53

CHARAKTERYSTYKA PŁYWALNI:

– długość 25 m.

– głębokość 0,90 cm. – 1,60 cm.

– temperatura wody 290 C

KONKURENCJE:

Kl. III – 25 m stylem dowolnym

Kl. IV – 25 m stylem dowolnym

INFORMACJE OGÓLNE

1. W zawodach mogą brać udział uczniowie klas III i IV ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej, którzy zgłoszą chęć udziału do dnia 01.12.2022r. u wychowawców klas.

2. Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem PZP.

3. Każdy uczestnik startuje 25 m w stylu dowolnym.

4. Za udział zawodnicy otrzymają medale i dyplomy.

5. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator oraz sędzia główny zawodów.

6. Przystąpienie do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, a także wprowadzenie ich do systemów informatycznych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami)

ORGANIZATORZY

– Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej

– Nauczyciele pływania

– Rada rodziców

– Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu Szkół nr 1