Sukces uczennic Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej w konkursie ogólnopolskim

18 listopada 2022 roku w Galerii Malarstwa Polskiego XIX-XX Wieku Muzeum Narodowego w Lublinie miał miejsce finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego„W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”, organizowanym przez lubelskie Muzeum Martyrologii “Pod Zegarem” we współpracy z LO nr 4 oraz LO nr 27 w Lublinie.

Dwie uczennice naszej szkoły zostały w nim nagrodzone:

Emilia Cegłowska z klasy VIII zajęła pierwsze miejsce, a Milena Sobiesiak z klasy VII drugie miejsce w kategorii szkół podstawowych. Opiekunem artystycznym obu dziewczyn jest Maria Perzyńska-Kusiak.

Rywalizację recytatorów poprzedzały warsztaty kultury słowa poprowadzone przez polską aktorkę teatralną i filmową – panią Alicję Jachiewicz – Szmidt.

Jury składało się z:

  • Pani Alicji Jachiewicz- Szmidt
  • prof. Aleksander Wójtowicz, dyrektor Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie
  • Jolanta Polańska

Konkurs honorowym patronatem objęli:
prof. Wanda Półtawska, była więźniarka obozu KL Ravensbrück,
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk,
Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk.