XV Zaduszki Łęczyńskie

Od 2007 roku uczniowie szkoły przy ulicy Marszałka Piłsudskiego w Łęcznej próbują wydobyć z popiołów zapomnienia diamenty tych, co rozniecali kaganek oświaty – od zarania miasta aż do naszych czasów. Przywołujemy imiona tych, którzy uczyli ojczystej mowy, pisma, historii; nauczycieli matematyki, biologii, śpiewu i tańca; nauczycieli wiary, liturgii i Ewangelii, świadków miłości Boga i Ojczyzny. Wspominamy ich pośród szelestu poezji, kropelek pieśni. Patrzymy w górę, wierząc w świętych obcowanie. I patrzymy w dół, gdzie w Ziemi trudnej jedności, polskiej ziemi, także przy świątyni p.w. św. Marii Magdaleny i na wielu cmentarzach spoczywają, oczekując nas zmartwychwstanie.

-Tak rozpoczęło się wieczorne misterium, przygotowane przez grupę teatralno-recytatorską Mimo Wszystko w dniu 9 listopada 2022 r. Zaszczycili je swoją obecnością rodzice młodzieży, którzy wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Matczukiem i przewodniczącym Rady Rodziców Andrzejem Fedurkiem, wspierali nasze przygotowania. W autorskim programie znalazła się m.in. inscenizacja fragmentu Chłopów Władysława S. Reymonta (Lipce Roku Pańskiego 1887), kasztanowy krzyż, piosenki: Miejcie nadzieję, Cztery pory życia oraz Hymn Szarych Szeregów oraz imienne wspomnienie ponad dwustu nauczycieli, duszpasterzy i wychowawców, którzy pracowali lub nauczali w Łęcznej na przestrzeni od XVI do XXI w. Lista wydłużyła się ostatnio o takie osoby, jak: ks. Zdzisław Burza, Andrzej Grzesiuk, ks. Andrzej Chaber, Marian Brzozowski  i ks. Marcin Kubiak. Szczególnym akcentem wybrzmiały odśpiewane i wyrecytowane przez młodzież słowa: „Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje/ I przechowywać ideałów czystość/ do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość!” Wyrazy uznania i słowa wzruszenia wyraził na zakończenie modlitewnego widowiska ks. proboszcz Andrzej Majchrzak.

                                                                                          Małgorzata Zielińska, Grzegorz Jacek Pelica

Uczniowie podczas inscenizacji.
Uczniowie podczas inscenizacji.
Uczniowie podczas inscenizacji.
Uczniowie podczas inscenizacji.
Uczniowie podczas inscenizacji.
Uczniowie podczas inscenizacji.