XIV EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O ZDROWIU „TRZYMAJ FORMĘ!”

rok szkolny 2022/2023

Regulamin konkursu 

 1. Cele konkursu :
 • kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży poprzez promocję zasad zdrowego i aktywnego stylu życia,
 • pogłębienie wiedzy w zakresie zależności pomiędzy zbilansowaną dietą, poziomem aktywności fizycznej a stanem zdrowia,
 • kształtowanie zachowań wobec zagrożeń płynących z zaburzenia stanu zdrowia: otyłości, nadwagi, uzależnień,
 • kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających zdrowiu oraz dokonywanie świadomych, korzystnych dla zdrowia wyborów,
 • wskazywanie pozytywnych form spędzania czasu wolnego,
 • zintegrowanie uczniów we wspólnych działaniach na rzecz promocji zdrowia,
 • sprawdzenie umiejętności zastosowania posiadanych wiadomości w przygotowaniu prac konkursowych.

II. Organizatorzy :

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej,
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łęcznej,
 • Starostwo Powiatowe w Łęcznej,
 • Urząd Miasta Łęczna.

III. Uczestnicy :

 • uczniowie klas IV- VIII szkoły podstawowej z terenu powiatu łęczyńskiego.

IV. Warunki konkursu :

 • Do konkursu przystąpić mogą uczniowie klasy IV-VIII szkoły podstawowej z powiatu łęczyńskiego,
 • Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie do dnia 16.12.2021r. prac uczniów na adres organizatora:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

21 – 010 Łęczna

tel. / fax 81-752 00 31

(osoba udzielająca informacji nt. konkursu:

pedagog szkolny: Joanna Kłodzińska,

e –mail: joannakłodzinska@sp2leczna.pl, tel. 607407737)