Sprzątanie świata

Młodsza sekcja Ligi Ochrony Przyrody ,kółko przyrodniczo-ekologiczne oraz niektóre klasy młodsze wraz z wychowawczyniami wzięły udział w corocznym Sprzątaniu Świata.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem i przejęciem wybrali się na wyznaczone sektory, gdzie wyposażeni w worki oraz rękawice ochronne sprzątali teren wokół szkoły, przedszkola, amfiteatru oraz niektórych bloków os. Samsonowicza.

Była to piękna lekcja ucząca szacunku dla środowiska.

Liga Ochrony Przyrody

Uczniowie klas młodszych pokazują zebrane worki pełne śmieci.
Grupa uczniów gotowa do akcji sprzątania świata
Kilkoro uczniów gotowych do sprzątania terenów przyszkolnych.
Kilkoro uczniów gotowych do sprzątania terenów przyszkolnych.
Kilkoro uczniów gotowych do sprzątania terenów przyszkolnych.