Pilotażowe wdrożenie Modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Przedsięwzięcie realizowane ze środków UE
#ORKE     #SCWEW    #SP2ŁĘCZNA