II Powiatowy Konkurs Recytatorski w Języku Angielskim i Niemieckim „W języku Szekspira i Goethego”

27 października 2022 r. w Centrum Kultury w Łęcznej odbył się II Powiatowy Konkurs Recytatorski w Języku Angielskim i Niemieckim W języku Szekspira i Goethego pod Honorowym Patronatem Starosty Łęczyńskiego. Konkurs skierowany był do uczniów
klas VI-VIII szkół podstawowych w powiecie łęczyńskim.
Organizatorami konkursu była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki

w Łęcznej oraz Centrum Kultury w Łęcznej.
Celem konkursu było:

  1. Popularyzacja twórczości poetów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.
  2. Budzenie wrażliwości dzieci na piękno języka i bogactwo jego odcieni.
  3. Doskonalenie poprawności wymowy języka angielskiego i niemieckiego.
  4. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego i niemieckiego.
  5. Zachęcanie uczniów do prezentacji swoich umiejętności recytatorskich przed publicznością.

Uczestnicy konkursu zaprezentowali recytację wiersza wybranego poety anglo- i niemieckojęzycznego w języku oryginału, czyli w języku angielskim i niemieckim .

Komisja konkursowa w składzie:

Pani Małgorzata Brodzisz jako przewodnicząca komisji, pani Agnieszka Burkiet, pani Renata Galant, pani Justyna Wołowik, pani Katarzyna Paluch, pani Jolanta Nikiel oraz pani Edyta Misiewicz – Hulewska

dokonała oceny recytacji uczestników i wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce –Emilia Cegłowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej oraz Wiktoria Kopeć ze Szkoły Podstawowej im. Natalii Nekraszowej w Jaszczowie
II miejsce –Milena Mazurek uczennica Szkoły Podstawowej im. Natalii Nekraszowej w Jaszczowie , oraz Kalina Szafran uczennica Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrówku,
III miejsce –Milena Świrk ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej i Zuzanna Rozwałka ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Milejowie.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, Centrum Kultury w Łęcznej, Wydawnictwa Macmillan i Klett oraz Łęczyńskie Stowarzyszeniu Twórców Kultury i Sztuki PLAMA.

Nagrody wręczyli pan Michał Pelczarski, wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego, pani Magdalena Kuca, Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, pani Małgorzata Fryt , Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej oraz pani Aleksandra Murat-Bochen, Dyrektor Centrum Kultury w Łęcznej oraz pan Andrzej Fedurek, Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej.

Gratulujemy laureatom konkursu i dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałe recytacje poezji anglojęzycznej i niemieckojęzycznej.

Wyrażamy głęboki podziw za ich zaangażowanie w przygotowanie się do tego konkursu oraz wysoki poziom, jaki zaprezentowali. Państwu Opiekunom dziękujemy za przygotowanie swoich uczniów do konkursu, przede wszystkim za poświęcony im czas i udzieloną pomoc oraz wsparcie.

Serdecznie dziękujemy paniom Iwonie Sochackiej i Agnieszce Zając ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, Agnieszce Burkiet ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrówku, pani Małgorzacie Klonowskiej, Annie Bednarskiej oraz Anecie Lipińskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej, pani Edycie Misiewicz – Hulewskiej z Zespołu Szkół w Cycowie oraz paniom Katarzynie Paluch ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Milejowie, Justynie Pisarskiej-Palczewskiej i Elżbiecie Maligranda ze Szkoły Podstawowej im. N. Nekraszowej w Jaszczowie , Justynie Wołowik, Jolancie Borys z Zespołu Szkół w Puchaczowie oraz Renacie Galant ze Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Zofiówce.

Bardzo dziękujemy za udział w II Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Języku Angielskim i Niemieckim  W języku Szekspira i Goethego i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji.

Informacje o konkursie na stronie Starostwa Powiatowego w Łęcznej: https://powiatleczynski.pl/2022/10/27/ii-powiatowy-konkurs-recytatorski-w-jezyku-szekspira-i-goethego/?fbclid=IwAR1oHoWItxHwMad5nEHHPQ_H78giJT7O9xNfscuDVq8LJddBGiOvrqlDemo

Informacje o konkursie na stronie Centrum Kultury w Łęcznej: https://www.ck.leczna.pl/ck/galeria/album/223-ii-powiatowy-konkurs-recytatorski

Serdecznie dziękujemy sponsorom za ufundowanie nagród dla zwycięzców.

Organizatorzy konkursu

Małgorzata Brodzisz

Iwona Sochacka

Dziewczyna z długimi ciemnymi włosami i czarnym ubraniu recytuje wiersz
Dziewczynka w bluzce białej w czarne wzory recytuje wiersz
Dziewczyna z długimi blond włosami i czarnej sukience recytuje wiersz
Na scenie stoi 5 osób, 4 dorosłych i dziewczyna, w tle widać napis II powiatowy konkurs w języku angielskim i niemieckim W języku Szekspira i Goethego
Dziewczyna w różowym swetrze odbiera dyplom, w tle stoją trzy osoby dorosłe
Grupa osób stoi w ciemnym pomieszczeniu w tle napis II Powiatowy Konkurs Recytatorski w języku angielskim i niemieckim
Dwie nauczycielki stoją i przemawiają
Dziewczynka o blond włosach, ubrana na czarno recytuje wiersz