Ślubowanie klas pierwszych.

21 października 2022 r. to wyjątkowa data dla uczniów klas 1a, 1b, 1c, 1d i 1e Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej. Tego dnia, w obecności dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego, zaproszonych gości, rodziców oraz koleżanek i kolegów, złożyli oni uroczyste ślubowanie.

Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem zaprezentowali zgromadzonym gościom część artystyczną. Wykazali się patriotyczną postawą, znajomością zasad ruchu drogowego i zagadnień związanych z ekologią oraz gotowością do zdobywania wiedzy. Podczas występu, pierwszoklasistów wspierali starsi koledzy z III klasy.

Odczytane przez Panią Dyrektor Małgorzatę Fryt słowa:

Ślubuję być dobrym Polakiem,

Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,

jak dla niej pracować, kiedy urosnę.Będę starał się być dobrym kolegą,

swym zachowaniem i nauką

sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”

-120 pierwszaków potwierdziło uroczystym: „Ślubujemy”.

Następnie odbyło się  pasowanie na uczniów, dokonane przez dyrekcję i zaproszonych gości.

Na zakończenie uczniowie otrzymali pomoce naukowe dla klasy, które sfinansowała Rada Rodziców.

Po oficjalnej części dzieci udały się do swoich sal lekcyjnych, gdzie czekał na nich poczęstunek przygotowany przez rodziców. Każdy pierwszoklasista do domu zabrał biret
i pamiątkową zakładkę do książki. Wszystkim pierwszakom życzymy wielu sukcesów oraz przyjemnego pobytu w murach naszej szkoły.

Wychowawczynie klas pierwszych

Dzieci ubrane na galowo w czerwonych biretach stoją w rzędzie na tle dekoracji .
Pierwszoklasiści śpiewają piosenkę "Pierwszaczek " i ilustrują jej słowa ruchem.
Czworo uczniów w granatowych biretach recytuje wiersze o szkole.
Klasa 3 tańczy taniec pingwina.
Uczniowie trzymając serduszka papierowe w ręce śpiewają "Bardzo kulturalną piosenkę".
Uczniowie w żółtych biretach śpiewają o bezpieczeństwie na drodze trzymając znaki drogowe .
Trójka dzieci w niebieskich biretach śpiewa piosenkę ekologiczną, a reszta klasy ilustruje ją ruchem .
Dzieci stoją w kole i trzymając drewniane, kolorowe ołówki śpiewają piosenkę "Ślubowanie".
Wszystkie pierwszaki ubrane na galowo , w kolorowych biretach wspólnie śpiewają piosenkę.
Przedstawiciele klas pierwszych ślubują na sztandar szkoły.
Burmistrz Łęcznej pasuje dzieci z klasy 1c drewnianym ołówkiem.
Pani Dyrektor Małgorzata Fryt pasuje dzieci klasy 1a.
Pani Dyrektor Małgorzata Fryt przemawia po dokonanym pasowaniu składając pierwszakom życzenia.
Klasa 1a z wychowawczynią p.T.Mudy
Klasa 1b z wychowawczynią p. B.Kościelską
Klasa 1c z wychowawczynią p. E.Czechowską
Klasa 1d z wychowawczynią p. M.Ożóg
Klasa 1e z wychowawczynią p.U.Bielińską