Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowe nr 2 w Łęcznej

13 października 2022 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w obu budynkach szkoły odbyła się akademia. Najpierw uczestniczyli w niej młodsi uczniowie z budynku przy ul. Szkolnej 53, a następnie w dwóch turach uczniowie z klas V-VIII z budynku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 12.

W czasie uroczystości Pani Dyrektor Małgorzata Fryt wręczyła nagrody wyróżnionym nauczycielom. Przewodniczący Rady Rodziców Pan Andrzej Fedurek złożył życzenia całej społeczności szkoły i złożył na ręce Pani Dyrektor wiązankę kwiatów.

Uroczystości przyświecały słowa Elizy Orzeszkowej: „ Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu”, nie zabrakło więc podziękowań i życzeń dla nauczycieli. Uczniowie przedstawili również charakterystyczne typy uczniów.

Tekst: Maria Perzyńska-Kusiak

Zdjęcia Iwona Sochacka, Maria Perzyńska-Kusiak