English is fun!

Czy powtórki przed egzaminem muszą być nudne? Oczywiście, że nie! Przekonali się o tym uczniowie klasy 8c, którzy wraz z panią Agnieszką Zając odwiedzili uczniów klasy 4ab oraz 4cd. Spotkanie obu grup było możliwe dzięki realizacji w bieżącym roku szkolnym innowacji „English is fun!” na lekcjach języka angielskiego. Pomysł na cykl spotkań, mających na celu utrwalenie materiału w naturalnych sytuacjach dnia codziennego zrodził się w głowach nauczycielek języka angielskiego – pani Agnieszki Zając i pani Małgorzaty Brońskiej – Krzyżanowskiej.

Uczniowie będą spotykać się cyklicznie w trakcie całego roku szkolnego, utrwalać słownictwo, ćwiczyć wypowiedzi ustne i zachęcać młodszych kolegów i koleżanki do nauki języka angielskiego. Nadrzędnym celem działań jest zwiększenie motywacji do nauki oraz stworzenie przestrzeni do ekspresji kulturalnej.

Pierwsze spotkanie okazało się niezwykle twórcze. Uczniowie zapoznawali się ze sobą, używając podstawowych zwrotów, odgadywali nazwy zawodów, na podstawie mini dramy prezentowanej przez ósmoklasistów. Nie zabrakło też okazji do przećwiczenia umiejętności słuchania ze zrozumieniem, kiedy to starsi koledzy wcielali się w nowe role i przekazywali czwartoklasistom podstawowe informacje o sobie i swojej rodzinie. Rozmowy odbywały się głównie w języku angielskim, co sprzyjało wytężonej pracy, a także realizacji głównych założeń innowacji.

Zajęcia spotkały się z niezwykle ciepłym odbiorem. Liczymy na integrację grupy i zabieramy się do przygotowywania kolejnego spotkania w listopadzie.

Agnieszka Zając i Małgorzata Brońska-Krzyżanowska