Harmonogram konsultacji

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

na stronie internetowej szkoły w zakładce ORGANIZACJA PRACY zamieszczony został Harmonogram godzin dostępności nauczycieli, w trakcie których nauczyciele, odpowiednio do potrzeb, prowadzą konsultacje dla Uczniów lub Rodziców, zgodnie z art. 42 ust. 2f Karty Nauczyciela (Dz.U. 2022 poz. 1730).

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Fryt
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

DZINA DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ