Empatyczna klasa – projekt

W roku szkolnym 2022/2023 nauczyciele współorganizujący proces kształcenia zgłosili chęć udziały w Projekcie EMPATYCZNA KLASA.

Projekt EMP@TYCZNA KLASA skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma na celu kreowanie postawy lojalności, współpracy i pomocy wśród dzieci i młodzieży. Założeniem projektu jest rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób oraz reagowania na dany sposób zachowania. Empatyczna Klasa jest odpowiedzią na kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2022/2023 tj. wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. W ramach projektu realizować będziemy comiesięczne zadania.

Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia:
Anna Świtacz
Barbara Podoba
Justyna Szwaczko

na pierwszym planie biegnący chłopiec i dziewczynka .  Trzymający za ręce inne mniejsze dzieci. Są bardzo uśmiechnięci . W oddali dużo zieleni.