MŁODZIEŻOWA GRUPA ROZWOJOWA

JESTEŚ NIEPOWTARZALNY”

Grupa ma na celu wsparcie rozwoju społecznego i osobistego młodzieży w okresie dojrzewania, który jest czasem wielu zmian, ale też momentem kształtowania się osobowości i uczenia się brania odpowiedzialności za swoje zachowania i podejmowane decyzje. Podczas spotkań grupy będzie realizowany program, który składa się z 12 modułów, poruszających tematykę m.in.:

– umiejętności komunikacji,

– umiejętności działania asertywnego,

– współpracy z innymi ludźmi,

– radzenia sobie ze stresem, emocjami,

– umiejętności dbania o siebie w celu zachowania równowagi życiowej,

– stawiania sobie celów życiowych.

Uczestnictwo w programie zachęca młodzież do podejmowania działań w osiągnięciu swoich celów, rozpoznawania oraz ujawniania swojego potencjału i zainteresowań jak również przyjmowania aktywnej postawy w życiu. Uczy również jak umiejętnie obchodzić się ze swoimi emocjami a tym samym dbać o zdrowie psychiczne.

Program skierowany jest dla młodzieży w wieku 13-17 lat. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu po 2 h w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej ul. Jaśminowa 4.