Punkt Konsultacyjny we wrześniu 2022 r.

W Punkcie konsultacyjnym wspomagamy rodziców i nauczycieli w pracy z uczniem
o indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

Dyżur koordynatora ds. edukacji włączającej w szkole we wrześniu:

07.09.2022 r. (środa) – 13:00-15:00

13.09.2022 r. (wtorek) – 15:00-16:00

21.09.2022 r. (środa) – 14:00-15:00

27.09.2022 r. (wtorek) – 14:00-15:00

Nasza szkoła rozpoczyna drugi rok udziału w nowatorskim „Pilotażowym wdrożeniu modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji włączającej dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi poprzez wsparcie m.in. dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mieli wiele okazji do podnoszenia kompetencji i umiejętności wspomagających pracę dydaktyczną i wychowawczą. Wśród wielu form doskonalenia zaproponowanych szkołom w ramach SCWEWów znajdują się m.in.: warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne, superwizje edukacyjne, zajęcia otwarte, mentoring, sieci współpracy i samokształcenia, doradztwo i konsultacje ze specjalistami dla rodziców oraz wsparcie szkół w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych nauczycieli i rodziców szkoły.