Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 r. odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.

Uroczystość rozpoczął Burmistrz Łęcznej Pan Leszek Włodarski. Pan Burmistrz przywitał i przedstawił Panią Małgorzatę Fryt, której powierzył stanowisko dyrektora naszej szkoły oraz życzył uczniom sukcesów w nauce i wielu osiągnięć, a pracownikom satysfakcji z wykonywanej pracy.

Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Małgorzata Fryt, która przywitała gości: Burmistrza Miasta Łęczna Pana Leszka Włodarskiego i Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Andrzeja Fedurka oraz uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Pani Dyrektor wyraziła nadzieję na dobrą i konstruktywną współpracę z całą społecznością szkoły oraz przedstawiła wicedyrektorów: Panią Hannę Lipińską-Stopę i Panią Danutę Szychtę-Zagwodzką, która od bieżącego roku szkolnego obejmuje to stanowisko. Następnie życzyła wszystkim zebranym  energii i zapału w wypełnianiu obowiązków szkolnych, a także wytrwałości w nauce.

1 września to również 83. rocznica wybuchu II wojny światowej, którą podczas uroczystości uczczono minutą ciszy.

Po części oficjalnej uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami.