Organizacja dowozów w dniu rozpoczęcia roku szkolnego

Organizacja dowozów  w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 1 września 2022 r. (czwartek).

Autobusy dowożące uczniów do budynku przy ul. Szkolnej 53 i przy ul. Marszałka Piłsudskiego 12:

Dowóz – na wszystkich trasach – wyjazd z Łęcznej 8.15

– przyjazd pod budynek na Szkolnej 53 o godzinie 8.45;

– przy ulicy Marszalka Piłsudskiego 12 o godzinie 8.50

Odjazd na wszystkich trasach

– ze Szkolnej 53 o godzinie 11.40

– z Piłsudskiego 12 o godzinie 11.45

Po zakończeniu spotkania z wychowawcami klas uczniowie korzystający w tym dniu z dowozów mają obowiązek zgłosić się do świetlicy szkolnej. Uczniowie, którzy nie będą korzystać z odwozu po zakończeniu, a którzy korzystali z dowozu rano, muszą dostarczyć nauczycielowi świetlicy pisemną zgodę rodziców na samodzielny powrót ze szkoły.

Trasy:

  1. Zofiówka – Łuszczów Kolonia-Nowogród- Osiedle Kol. Trębaczów – Szkolna 53-Piłsudskiego 12
  2. Podzamcze- Stara Wieś Kolonia -Stasin – Stara Wieś – Szkolna 53
  3. Stara Wieś – Podzamcze – Stara Wieś Kolonia- Stasin – Stara Wieś – Piłsudskiego 12
  4. Karolin – Witaniów – Podzamcze – Szkolna 53- Piłsudskiego 12
  5. Podzamcze – Szkolna 53- Piłsudskiego 12
  6. Rossosz – Ciechanki Łęczyńskie – Ciechanki Krzesimowskie – Piotrówek Drugi –Zakrzów – Leopoldów – Szkolna 53 – Piłsudskiego12