Nagrody Burmistrza Łęcznej dla naszych uczniów

W roku szkolnym 2021/2022 wyróżniający się uczniowie, otrzymali Nagrodę Burmistrza Łęcznej Leszka Włodarskiego. Nagrody pieniężne, przyznano uczniom za osiągnięte wyniki w nauce, sumienne wypełniane obowiązków uczniowskich oraz godne zachowanie zasługujące na szczególne wyróżnienie.

Uczniowie, którzy otrzymali nagrodę Burmistrza Łęcznej za szczególne uzdolnienia:

1.Michał Budzyński – klasa VIIId

2.Nadia Majewska – klasa VIIIe

3.Martyna Wójcicka – klasa VIIId

4.Kacper Żurek – klasa VIIId

Lista uczniów, którzy otrzymali Nagrodę Burmistrza za uzyskanie w klasyfikacji rocznej najwyższej średniej ocen wśród uczniów danego ciągu klasowego:

1.Lena Stolat – klasa IVf

2.Dawid Antoniewski – klasa Vd

3.Piotr Staropiętka – klasa VIb

4.Szymon Zięba – klasa VIIe

5.Martyna Wójcicka – klasa VIIId

Serdeczne gratulujemy nagrodzonym Uczniom oraz ich Rodzicom.

Dyrektor Szkoły