Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

Uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021/2022 w dniu 24.06.20022 r. (piątek) będą przebiegały następująco:

  1. Budynek przy ulicy Piłsudskiego 12:
  • 8:00 – msza święta w kościele p.w. św. Marii Magdaleny
  • 9:00 – uroczystość dla klas Vd, Ve i VI-VIII
  1. Budynek przy ulicy Szkolnej 53:
  • 9:30 – msza święta w kościele p.w. św. Józefa
  • 10:30 – uroczystość dla klas IV i Va, Vb, Vc
  • 11:15 – uroczystość dla klas I-III

Dowozy szkolne uczniów:

  • 7:20 – wyjazd z Łęcznej na trasy
  • 12:15 – odjazd autobusów z budynku przy ulicy Szkolnej 53,
  • 12:20 – odjazd autobusów z budynku przy ulicy Piłsudskiego 12.