Turniej gry w piłkę siatkową w ramach akcji „Żyj zdrowo”

Dnia 7 czerwca zakończyły się rozgrywki szkolnych zawodów gry w siatkówkę
w ramach akcji „Żyj zdrowo” organizowanej przez pedagoga szkolnego Joannę Kłodzińską
i psychologa Agnieszkę Pieczyńską.

Zawody przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego: Karol Jakubowski, Barbara Janowska, Jacek Kafarski, Wojciech Kaproń, Alicja Majewska oraz Mirosław Tarkowski. Rozgrywki rozpoczęły się w I okresie roku szkolnego 2021/2022, jednak
ze względu na pandemię zostały przerwane i wznowione po powrocie uczniów do trybu nauki stacjonarnej. Turniej prowadzony był systemem pucharowym, brały w nim udział wszystkie klasy uczące się w budynku szkoły przy ul. Piłsudskiego.

Rozgrywki dziewcząt:

I miejsce – klasa 8d

II miejsce – klasa 8c

III miejsce – klasa 8f

Rozgrywki chłopców:

I miejsce – klasa 8e

II miejsce klasa 8d

III miejsce klasa 8 c

Serdecznie gratulujemy!

Tekst: Agnieszka Pieczyńska

Uczniowie grający w piłkę siatkową na sali gimnastycznej
Uczniowie podczas rozgrywek piłki siatkowej