Karta rowerowa

W dniu 7 czerwca 2022 r. uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki zdawali swój pierwszy egzamin na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpiło 103 uczniów klas piątych. Składał się z dwóch części:teoretycznej i praktycznej.

Egzamin teoretyczny

  • Przeprowadzany był w formie testu jednokrotnego wyboru. Test  zawierał 20 pytań  dotyczących przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz  wiadomości z pierwszej pomocy
  • Test  sprawdzający wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu drogowego był zaliczony, gdy uczeń uzyskał  min. 80% prawidłowych odpowiedzi.
  • W przypadku nie zaliczenia lub nie przystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, uczeń mógł przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie.

Sprawdzian umiejętności praktycznych odbył się na miasteczku rowerowym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej i obejmował:

  • Przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca.
  • Jazda do przodu po prostej i po łukach.
  • Jazda po wyznaczonym torze.
  • Prawidłowe hamowanie i zatrzymanie pojazdu.
  • Właściwe reagowanie na polecenia policjanta i znaki drogowe.

O bezpieczeństwo podczas jazdy i prawidłowy przebieg egzaminu zadbali nauczyciele wychowania fizycznego i techniki oraz Naczelnik podinspektor Mariusz Marzec z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w  Łęcznej.

Egzamin pomyślnie zakończyło 103 uczniów klas piątych, którzy niedługo odbiorą swoje pierwsze ,,prawo jazdy”. Gratulujemy!

Tekst: Lidia Szczęsna

Uczennica przygotowuje się do jazdy rowerem po miasteczku rowerowym.
Uczennica jedzie rowerem przez skrzyżowanie, za nią jedzie kolejna osoba.
Policjant tłumaczy uczniom zasady bezpiecznej jazdy po drogach publicznych.
Uczeń jadąc na rowerze pokazuje prawa ręka manewr skrętu w prawo.
Uczniowie klasy 5 b stoją w szeregu i słuchają wskazówek i praktycznych rad na okres wakacji.