W krainie buka, jodły i tarpana

Klasy Vb i Vc 3 czerwca 2022 r. brały udział w zajęciach terenowych na Roztoczu.Uczniowie poznawali historię i walory kulturowe Zamościa w formie gry miejskiej, która utrwalała umiejętność posługiwania się planem miasta.Walory przyrodnicze Roztoczańskiego Parku Narodowego uczniowie zgłębiali w ośrodku dydaktycznym w Zwierzyńcu i podczas pieszej wędrówki na Stawy Echo i Bukową Górę. Tu musieli wykazać się znajomością fauny i flory regionu rozwiązując zadania w  karcie pracy. 


Organizatorzy: A. Brudzińska, K. Cieżak, K. Buss, B. Podoba

Grupa młodzieży stojąca na środku rynku w Zamościu.
Grupa młodzieży siedząca na schodach Ratusza w Zamościu.
Grupa ludzi stojąca na pomoście Stawów ECHO
Dwie grupki dzieci pracujących nad zadaniami z gry terenowej na Bukowej Górze.