Włączanie łączy, nie dzieli

W ubiegłym tygodniu w Szkole Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości w Kalinówce zainaugurowano kampanię społeczną „Włączanie łączy, nie dzieli”, adresowaną do wszystkich tych osób, którym los dzieci o szczególnych potrzebach nie jest obcy. W każdej szkole, przedszkolu czy żłobku uczą się bowiem dzieci utalentowane, z chorobami przewlekłymi, dzieci z kłopotami emocjonalnymi, mające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej czy dzieci przybywające do nas zza granicy. Wymagają one szczególnego, troskliwego podejścia i fachowej, często bardzo specjalistycznej pomocy, aby mogły się dobrze i harmonijnie rozwijać.

I właśnie tej tematyce poświęcono spotkanie organizowane przez SCWEW w Świdniku, na które przybyli liczni goście: przedstawiciele zarządu powiatu świdnickiego, Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Powiatu Świdnickiego, radni powiatu lubelskiego, dyrektorzy szkół i zaprzyjaźnionych ze SCWEW instytucji, włodarze i przedstawiciele gmin. Swoją obecnością zaszczycił także Pan Leszek Włodarski, Burmistrz Łęcznej, Dorota Makara – Naczelnik Wydziału Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Łęczyńskiego, a także Grażyna Paterek – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej i Dariusz Szafranek – Dyrektor MOW i lider SCWEW w Podgłębokiem.

Kampania była świetnią okazją do promocji naszej szkoły, która z tej okazji przygotowała stoisko, na którym wyeksponowano ciekawe rozwiązania
i pomoce stosowane w pracy z dziećmi o różnych potrzebach. „Dwójkę” reprezentowały nauczycielki współorganizujące kształcenie i wicedyrektor Małgorzata Rodziewicz, autorka hasła kampanii, która poprowadziła jej II część, czyli panel dyskusyjny poświęcony wyzwaniom i finansowaniu edukacji włączającej oraz codziennym problemom rodziców i nauczycieli. W dyskusji udział wzięli m.in.: prof. Jerzy Kocki, dr hab. Anna Prokopiak, Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego Romuald Gumienniak, Barbara Grzesiak – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Dariusz Szałaj – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku.

Równolegle zaproszeni na uroczystość rodzice i uczniowie, także z naszej szkoły, bawili się pod okiem animatorów, biorąc udział w zabawach sportowych, karaoke, dyskotece i innych atrakcjach, których zwieńczeniem był poczęstunek i drobny prezent ufundowany z okazji Dnia Dziecka.