Ogłoszenie – Przewóz dzieci

Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej przy ul. Szkolnej 53 i ul. Marszałka Piłsudskiego 12 w okresie od 01 września 2022 roku
do 22 grudnia 2022 roku

Pliki do pobrania

Ogłoszenie BZP

Specyfikacja warunków zamówienia

Zalacznik-nr-1-Formularz ofertowy

Zalacznik-nr-2-Oświadczenie_spełnienie warunków udzialu w postepowaniu

Zalacznik-nr-3-Oświadczenie_przesłanki wykluczenia z postępowania

Zalacznik-nr-4-Wykaz usług

Zalacznik-nr-5-Wzór umowy

Zalacznik-nr-6-Wykaz osób

Zalacznik-nr-7-Wykaz pojazdów