Akcja Małego Samorządu „Czytam sobie…”

Ostatnie tygodnie maja upłynęły pod hasłem „ Czytam sobie…”. Organizatorami akcji był Mały Samorząd. Inspiracją do działania była Kampania Społeczna „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”. W związku z tym uczniowie klas III odwiedzali klasy I i prezentowały im wybrane fragmenty literatury. Największą popularnością ciszyła się pozycja Grzegorza Kasdepke „Bon czy ton: savoir-vivre dla dzieci”. Uczniowie klas I z wielkim zaangażowaniem wsłuchiwali się w teksty czytane przez starsze koleżanki. Mamy nadzieję, że akcja przyczyni się do podniesienia poziomu czytelnictwa w naszej szkole.

Mały Samorząd

Kolaż przedstawia 4 zdjęcia, na których są 4 uczennice czytające dzieciom książki. Uczniowie znajdują się w ławkach i na dywanie. Na ich twarzach widać zaciekawienie i skupienie na czytanym tekście.