„Małe i duże mitologiczne podróże” dobiegły końca!

Projekt edukacyjny „Małe i duże mitologiczne podróże” dobiegł końca. W przedsięwzięciu brali udział uczniowie klasy Va, Vc i Ve. W ramach projektu dzieci realizowały wiele zadań zarówno na zajęciach z języka polskiego, jak i historii czy plastyki. Zwieńczeniem projektu był udział najlepszych drużyn z wyżej wymienionych klas w szkolnym Turnieju Mitologicznym.

W ramach projektu uczniowie nie tylko pilnie zapoznawali się z tekstami mitów, ale także przygotowywali różnorodne zadania powtórzeniowe dla innych zespołów w swojej klasie, tworzyli reklamy poszczególnych mitów, komiksy, plakaty mitologicznych związków frazeologicznych, listy gończe za Syzyfem, a na końcu wcielali się w wybrane postacie mitologiczne i prezentowali przemówienia przed pozostałymi uczniami ze swojej klasy.

Za koordynowanie projektu odpowiedzialne były polonistki, p. Monika Ryś-Chmielowiec i p. Aneta Korzeniewska. Dodatkowe zadania w ramach projektu koordynowały panie: Lidia

Szczęsna, Ewa Marzec i Ewa Czerniak.

Piątoklasiści z zapałem i dużą energią wykonali wszystkie powierzone im zadania.

Śmiało możemy stwierdzić, że wszyscy doskonale się spisali!

Fotografia ukazuje uczniów przebranych za wybrane postacie mitologiczne.