NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE RADY RODZICÓW

Szanowni Państwo,

wszystkich PRZEDSTAWICIELI KLAS zapraszamy na nadzwyczajne posiedzenie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej, które odbędzie się dnia 24 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali nr I/11 (dawniej nr 113), przy ul. Szkolnej 53.

Projekt porządku obrad:

– Otwarcie obrad.

– Przedstawienie projektu porządku obrad.

– Uwagi do projektu, inne propozycje, głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

– Sprawdzenie listy obecności (ustalenie kworum).

– Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

– Zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli (delegatów) Rady Rodziców do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.

– Głosowanie w trybie tajnym.

– Zebranie i liczenie głosów przez Komisję Skrutacyjną.

– Omówienie bieżących spraw.

– Plan pracy (propozycje).

– Ogłoszenie wyników.

– Podjęcie uchwał.

– Wolne wnioski.

– Zakończenie.

Planowany czas zebrania: około 90 minut.

(Po zebraniu odbędzie się dodatkowo spotkanie przedstawicieli klas VIII, dotyczące Balu Ósmoklasisty, który odbędzie się 4 czerwca 2022).

UWAGA:

W posiedzeniu mogą uczestniczyć tylko przedstawiciele klas (członkowie Szkolnej Rady Rodziców). W przypadku zastępstwa, do pełnego prawa uczestnictwa w posiedzeniu, wymagane jest pełnomocnictwo (upoważnienie), udzielone przez przedstawiciela klasy. Osoby zastępujące przedstawiciela bez pełnomocnictwa, mogą brać udział w posiedzeniu, bez możliwości kandydowania oraz bez możliwości głosowania.