Tytaniczny trud uczniów klas piątych i szóstych

W dniu 14.05.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej odbyła się VIII edycja SZKOLNEGO TURNIEJU MITOLOGICZNEGO dla uczniów klas V i VI.

Celem turnieju było pogłębienie znajomości mitologii greckiej, wzbogacenie wiedzy dotyczącej kultury śródziemnomorskiej oraz kształtowanie nawyków zdrowej rywalizacji w atmosferze życzliwości. W skład komisji konkursowej weszli: pani Agnieszka Grudzień i pani Maria Perzyńska-Kusiak, które oceniły prace plastyczne oraz pani Jagoda Woźniak i pan Jarosław Bałaban odpowiedzialni za cześć merytoryczną zmagań konkursowych uczniów. Cieszy nas, że do tegorocznej edycji turnieju przystąpiło aż osiem klas.

Uczestnicy eliminacji szkolnych przygotowali plakaty prezentujące motywy mitologiczne obecne w literaturze i sztuce. W finale turnieju uczniowie będący reprezentantami klas, udzielali odpowiedzi na pytania z zakresu mitologii greckiej podzielone na sześć rund. Biorąc pod uwagę poszczególne elementy rywalizacji, jury konkursu wyłoniło zwycięską klasę.

Oto wyniki rywalizacji:

I miejsce- klasa 5 e, która zdobyła 78 na 100 punktów możliwych do uzyskania;

II miejsce – klasa 5 a z wynikiem 74,5 punktu;

III miejsce – klasa 5 d, 69 na 100 punktów.

Klasy, które zajęły I , II i III miejsce otrzymały z rąk p. wicedyrektor Hanny Lipińskiej-Stopy pamiątkowe dyplomy oraz oceny cząstkowe z języka polskiego. Organizatorem turnieju byli nauczyciele języka polskiego pan Jarosław Bałaban i pani Jagoda Woźniak.

Mamy nadzieję, że uczniowie bardzo dobrze bawili się podczas imprezy, a przede wszystkim pogłębili wiedzę z zakresu wydarzeń i bohaterów utrwalonych w mitologii greckiej. Poniżej publikujemy galerię zdjęć z turnieju.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!

Jarosław Bałaban

Na zdjęciu znajdują się reprezentanci klas biorący udział w turnieju siedzący przy stolikach.
Na zdjęciu znajdują się reprezentanci klas biorący udział w turnieju siedzący przy stolikach.
Na zdjęciu znajdują się reprezentanci klas biorący udział w turnieju siedzący przy stolikach.
Na zdjęciu znajdują się reprezentanci klas biorący udział w turnieju siedzący przy stolikach.
Na zdjęciu znajdują się reprezentanci klas biorący udział w turnieju siedzący przy stolikach.
Wicedyrektor szkoły wręcza dyplomy zwycięzcom.
Uczennica prezentuje plakat z zakresu mitologii.
Organizator konkursu omawia przebieg poszczególnych rund.