PROJEKT EDUKACYJNY. Obserwacja wzrostu rośliny.

Uczniowie klasy 5c od marca do maja 2022 r. brali udział w projekcie edukacyjnym z biologii. Projekt miał za zadanie pobudzić wyobraźnię uczniów i w ten sposób ułatwić opanowanie trudnych wiadomości dotyczących budowy roślin.

Główne cele projektu:

 • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych,
 • rozwijanie umiejętności dochodzenia do wiedzy drogą obserwacji, doświadczeń, wnioskowania, uogólniania,
 • obserwacja zjawisk i procesów przyrodniczych w bezpośrednim kontakcie z przyrodą,
 • poszerzenie wiadomości na temat wzrostu i rozwoju roślin okrytonasiennych.
 • stwarzanie okazji do współdziałania i współpracy.

Pracując wspólnie w małych grupach, uczniowie założyli hydroponiczną hodowlę groszku cukrowego.

Dzięki dokumentowaniu tego procesu trwającego trzy miesiące (za pomocą zdjęć wykonywanych co jakiś czas) obserwowali kolejne etapy rozwoju rośliny:

 1. Pęcznienie.
 2. Wyrastanie korzenia palowego.
 3. Wytworzenie pierwszych liści.
 4. Wzrost korzenia na długość.
 5. Rozwój liści.
 6. Wyrastanie korzeni bocznych i tworzenie się strefy korzeni bocznych.
 7. Wzrost rośliny  i wyrastanie pędów bocznych.
 8. Tworzenie się przekształconych liści w liście czepne.
 9. Tworzenie się kwiatów.
 10. Powstawanie owoców – strąków.
 11. Tworzenie się w strąkach nasion.

Na zakończenie projektu uczniowie wysadzili wyhodowany groszek do ogrodu szkolnego, aby obserwować dalszy wzrost rośliny w warunkach naturalnych.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji jako formy podsumowania projektu edukacyjnego.

Barbara Podoba, Katarzyna Cieżak