PROJEKT EDUKACYJNY: Kim będę jak dorosnę – poznajemy zawody naszych rodziców

Z okazji tygodnia projektów klasy 2c i 2d realizowały PROJEKT EDUKACYJNY: Kim będę jak dorosnę – poznajemy zawody naszych rodziców”. Celem projektu było przybliżenie dzieciom wiadomości na temat wybranych zawodów, uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka, wyrabianie szacunku do pracy, integracja z rodzicami i opiekunami. W ramach projektu odbyły się 2 wycieczki, dzieci przeprowadzały wywiady ze swoimi rodzicami, prezentowały swoje pasje i talenty a także tworzyły prace plastyczne na konkurs plastyczno-fotograficzny „Moje hobby początkiem mojej kariery”. 5 maja dzieci zwiedzały Hotel Secession, poznawały pracę kucharza, recepcjonistki i pokojówki, a 6 maja poznawały pracę strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęcznej. Uczniowie uzyskali odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania od pracowników hotelu i straży.

Dziękujemy rodzicom za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.

Uczniowie prezentują swoje talenty.
Dzieci zwiedzają Hotel Secession.
Uczniowie prezentują swoje talenty.
Dzieci rysują prace plastyczne na konkurs.
Uczniowie oglądają wóz i sprzęty strażackie.