Prezentacja projektu „Przyjaciele środowiska Łęcznej”

6 maja bieżącego roku, w ramach „Tygodnia projektów”, odbyła się w naszej szkole prezentacja projektu „Przyjaciele środowiska Łęcznej”. Projekt przez prawie dwa miesiące realizowali uczniowie: Zuzanna Bojarska, Zuzanna Kłyza, Martyna Wójcicka i Michał Budzyński, (VIII d) oraz Aleksandra Zielińska i Kinga Zielińska (VIII e) w ramach przedmiotu wiedza
o społeczeństwie.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie realizujący projekt, opiekun grupy projektowej pan Rafał Brzozowski, wicedyrektor szkoły pani Hanna Lipińska-Stopa, wychowawczyni klasy VIII e pani Anna Żołnacz oraz pozostali uczniowie klasy VIII d i VIII e.

Uczniowie w swojej prezentacji przedstawili uzasadnienie wyboru tematu projektu, jego etapy (przygotowanie i opracowanie wyników ankiety wśród uczniów klas ósmych, fotograficzne udokumentowanie problemu, opracowanie mapki sprzątania terenu, pozyskanie wsparcia Urzędu Miejskiego Łęcznej, Banku Spółdzielczego w Łęcznej, Szpitala Powiatowego w Łęcznej oraz Szkolnego Klubu Wolontariatu, rozpropagowanie projektu poprzez artykuły tematyczne na stronie internetowej szkoły, w lokalnych mediach, a także utworzenie profilu projektu w mediach społecznościowych). Uczniowie zaprojektowali również logo akcji, identyfikatory oraz plakat reklamowy. W swojej prezentacji umieścili również relację zdjęciową z przeprowadzonej dnia
26 marca bieżącego roku akcji sprzątania lasu za Osiedlem Bobrowniki w Łęcznej, która była zwieńczeniem wcześniejszych przygotowań.

Po zakończeniu prezentacji głos zabrał opiekun projektu pan Rafał Brzozowski, który pogratulował uczniom i podziękował za zaangażowanie oraz pani wicedyrektor
Hanna Lipińska-Stopa, która wyraziła się o pomyśle projektu oraz osobach go realizujących w wielu superlatywach Podkreśliła także, że był to projekt wykraczający poza mury szkoły, angażujący wiele lokalnych instytucji oraz społeczność miasta. Projekt poruszył również tak ważny dzisiaj temat czystego środowiska, segregacji odpadów, a tym samym szacunku do miejsca, w którym żyjemy.

Martyna Wójcicka

Rafał Brzozowski